O mne

PhDr. Marta HALIČKOVÁ, MHA, Dip FH, MCFHP MAFHP

  • špecialistka na klinické zdravotné ošetrenie chodidiel
  • členka The College of Foot Health Professionals (MCFHP, Veľká Británia)
  • členka The British Association of Foot Health Professionals (MAFHP, Veľká Británia)

 Inštitucionálne a experienciálne vzdelávanie

  • The Smae Institute (1919) Ltd (najstaršia vzdelávacia inštitúcia v odbore vo Veľkej Británií)
    Kreditované štúdium Queen Margaret University Foot Health Course
    Diplom - Footh Health (Dip FH)
  • Diplomované štúdium biomechaniky (The Smae Institute, London)

2017 Institut klinické a experimentální mediciny Praha
Certifikovaný kurz pro všeobecné sestry v podiatrii
2016-2017 Slovenská zdravotnícka univerzita
Ošetrovateľská starostlivosť v komunite
2016 Vzdelávacia inštitúcia Rescue Systém s.r.o.
Inštruktor prvej pomoci
2014-2015 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Odbor: Administrácia vo verejnom zdravotníctve (MHA - Master of Health Administration program of study between St. Elizabeth Univerzity and the University of Scraton for 12 ECTS)
2006-2015 Klinická zdravotno-ošetrovateľská prax The Private Clinic of Harley Street, London (Cosmetic surgery – Hair Transplants)
1992-2005 Klinická zdravotno-ošetrovateľská prax na chirurgickej klinike ÚVN Ružomberok
2007 Katolícka univerzita v Ružomberku Fakulta zdravotníctva
Rigorózne doktorandské  štúdium v odbore Ošetrovateľstvo ( PhDr.)
1999-2004 Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Magisterské štúdium v odbore: Ošetrovateľstvo a rehabilitácia (Mgr.)
2003-2004 Univerzita Komenského  v Bratislave
Doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na získanie pedagogickej spôsobilosti na výchovno-vzdelávaciu činnosť na stredných zdravotníckych školách
1997-1999 Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica
Špecializačný odbor: Diplomovaná operačná sestra
1988-1992 Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
Odbor: Všeobecná zdravotná sestra

Ďalšie zdravotnícke vzdelávanie

2016 Vzdelávacia inštitúcia QSCert spol.s.r.o.
Interný audítor ll. pre zdravotnícke zariadenia
2016 Vzdelávacia inštitúcia QSCert spol.s.r.o.
Externý audítor pre zdravotnícke zariadenia
2009 Care Quality Commision (Veľká Británia)
Responsible person and Clinic Manager
2009 EduCare (Veľká Británia)
Child Protection

© 2024 Chiropodia.sk, všetky práva vyhradené - info@chiropodia.sk - webdesign INTELI.SK - mapa stránky

Táto stránka používa pre zlepšenie poskytovaných služieb súbory cookies. Používaním stránky súhlasíte s ukladaním súborov cookies.